Presentation av skolan

rödskogs skola grönskar

KORT OM VÅR SKOLA

Rödskog skola öppnade sina dörrar hösten 1892. Skoltomten donerades av O. Th. och Sigrid Widerholm, virket av granngårdarna i Backby, Rödskog och Snettans. Esbo landskommun stod för själva byggandet och resten av pengarna kom från Brännvinsmedelsfonden!

Skolhuset brann tyvärr ner år 1915 och skolan fungerade i 2 år i det gamla Snettans rusthåll, där det var dragigt, kallt och trångt.
Det nya skolhuset i senjugendstil blev färdigt 1917 och har byggts till 1958, då den fick sitt nuvarande utseende och en tillbyggnad med två lärarbostäder.
Sedan år 2000 har det i lärarbostaden fungerat Norra Esbos första svenskspråkiga daghem med förskola och efter 2002 också skolans eftis.

I dag är Rödskogs skola ett livligt och idylliskt litet skolcentrum för Norra Esbos svenskpråkiga barn.
Åndå har indragningshoten varit många och bestående, 1966, 1991, 2004, 2005, 2009 och senast 2014 har vi med föräldrarna och direktionen fått kämpa för tillvaron.

Det var ett stormigt läsår i Rödskog 2013-2014 pga inneluftsproblem som dock inte visade sig vara så allvarliga att de inte kunde åtgärdas.  Det föregående nedläggningshotet kom på hösten 2009 och den gången gällde det både skolan och daghemmet med förskolan. Föräldrarna och bybor samt lokala politiker fick än en gång anstränga sig extra hårt men till slut fick vi vår existens berättigad i alla de instanser där vår sak behandlades.

Rödskogs skolas verksamhet har långa anor, den familjära julfesten är nog möjlig bara i en så här liten skola.
Rödskogs Lucia är också en institution hos oss.
Den årliga höstbasaren har en lång historia. 1978 ordnades basaren för första gången på lördagen före Farsdagen. Tack vare inkomsterna från basaren får eleverna "en guldkant i tillvaron" i form av teaterbesök och utflykter.

Vår landskapsidyll bjuder oss enastående möjligheter att använda den kringliggande naturen. Skidtävlingen varje vinter är ett måste.

Klubbverksamheten med Mulleskola lär barnen njuta av naturen.

Läs mera om oss i skolans 100-årsjubileumsbok "Rödskogs skola 1892-1992".

Läsåret 2016-2017 har vi 41 elever, klasslärarna heter Linda Persson för åk 1-2 och Charlotta Kanerva för åk 3-4.

Som resurslärare har vi Christina Eestilä och som skolgångsbiträde Mia-Maria Vartiainen. 
Vi har en gemensam rektor, Agneta Torsell, med Lagstads skola, där våra elever kommer att fortsätta efter fyran. Det är dock den bitr.rektorn Annika Fonselius som i praktiken sköter om våra angelägenheter.

Vi arbetar mot mobbning med Kiva Skola -metoden, läs mera om det på http://www.kivakoulu.fi/framsida