Skolans tyngdpunktsområden

Skolans tyngdspunktsområden läsåret 2016-2017:

- En timme motion om dagen

- Finland 100 år

- Modersmål, läsning och skrivning