Kontaktuppgifter

Postadress:
PB 75302
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Gammelstens 5
02750 Esbo

PERSONAL:

Åk 1 Annie Gabrielsson
Åk 2 Maria Gyllenbögel
Åk 3 Bettina Ericsson
Åk 4 Tomas Ehrnrooth
Åk 5 Rasmus Borg
Åk 6 Carola Faver-Forstén, vice rektor

Övrig personal:

Annika Sahi, speciallärare
Johanna Hasselblatt, resurslärare och timlärare i finska
Simon Edström, resurslärare
Conny Hallerskog, skolgångsbiträde och timlärare i gymnastik
Mia Jokinen, skolgångsbiträde

Sonja Widenius, skolkurator
Sari Björkroth, skolhälsovårdare
Elise Sovio, skolpsykolog
Yvonne Palin-Vuori, skolsekreterare

Aje Hollsten, rektor och timlärare