Elevvården

Till skolans elevvårdsgrupp tillhör:
Speciallärare Annika Sahi, skolpsykolog Elise Sovio, skolhälsovårdare Sari Björkroth, skolkurator Sonja Widenius och tf. rektor Aje Hollsten.
Tidpunkten för elevvårdsgruppens möten är: torsdagar
Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Elevens stödbehov uppföljs regelbundet och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.