Stöd för lärande och skolgång

I vår skola ger vi stöd åt eleven enligt tre nivåer: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Stöd för lärande och skolgång