Sökövikens skola - Kunskap för livet

 

OBS! All personal i skolan använder fr.o.m. 1.2.2015
e-postadressen:  fornamn.efternamn@esbo.fi

 Enheten för svenska bildningstjänster i Esbo har som mål för läsåret 2014-2015:

 • hållbar utveckling, särskilt fokus på barns och ungas välmående och framtidens kompetenser
 • läroplansreformen, IKT och digital kompetens

I Sökövikens skola kommer vi att satsa på elevernas välmående och använda oss av varierande inlärningsmiljöer. Vi utnyttjar olika metoder som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Stor idrottsatsning i Esbos svenska skolor 10.12.2014
Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Nyheter

RSS
 • Onsdagen den 4.2 ordnas föräldramöte kl 18-20 i skolan. Föräldramötet inleds med en föreläsning av Christoph Treier; mental coach åt många framgångsrika idrottare bl a Kaisa Mäkäräinen och Jari-Matti Latvala. Christoph har också tidigare föreläst i skolan om hur vi kan motivera våra elever i skolarbetet, och hur vi kan hjälpa de unga att ställa upp mål.
  Efter föreläsningen fortsätter vi med klassvisa ärenden i klassrummen.

  Klass 8b säljer kaffe med tilltugg.
Publicerad 26.1.2012 kl. 13.55 , uppdaterad 28.1.2015 kl. 13.33

Ämne:
 • Skolor, 
 • Skolhälsovård, 
 • Grundläggande utbildning, 
 • Utbildning
Målgrupp:
 • Elever och studerande