Sökövikens skola - Kunskap för livet

 

OBS! All personal i skolan använder fr.o.m. 1.2.2015
e-postadressen:  fornamn.efternamn@esbo.fi

 Enheten för svenska bildningstjänster i Esbo har som mål för läsåret 2014-2015:

  • hållbar utveckling, särskilt fokus på barns och ungas välmående och framtidens kompetenser
  • läroplansreformen, IKT och digital kompetens

I Sökövikens skola kommer vi att satsa på elevernas välmående och använda oss av varierande inlärningsmiljöer. Vi utnyttjar olika metoder som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Nyheter

RSS
  • Mårtensbro och Sökviken förenas till en ny sammanhållen grundskola fr.o.m. 1.8.2015. Skolan får namnet Storängens skola. Samtidigt byter även nuvarande Mårtensbro daghem namn till Storängens daghem.
  • Nämnden beslutade att den sammanhållna grundskolan i Esboviken får namnet Storängens skola. Nämnden valde också en direktion för den nya skolan. Dessutom beslutade nämnden bl.a. om priserna för dagvård för barn från andra kommuner.
  • Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Publicerad 26.1.2012 kl. 13.55 , uppdaterad 18.5.2015 kl. 9.52

Ämne:
  • Skolor, 
  • Skolhälsovård, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande