Sökövikens skola - Kunskap för livet

 

 Enheten för svenska bildningstjänster i Esbo har som mål för läsåret 2014-2015:

  • hållbar utveckling, särskilt fokus på barns och ungas välmående och framtidens kompetenser
  • läroplansreformen, IKT och digital kompetens

I Sökövikens skola kommer vi att satsa på elevernas välmående och använda oss av varierande inlärningsmiljöer. Vi utnyttjar olika metoder som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Publicerad 26.1.2012 kl. 13.55 , uppdaterad 12.11.2014 kl. 15.23

Ämne:
  • Skolor, 
  • Skolhälsovård, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande