Sökövikens skola - Kunskap för livet

 

OBS! All personal i skolan använder fr.o.m. 1.2.2015
e-postadressen:  fornamn.efternamn@esbo.fi

 Enheten för svenska bildningstjänster i Esbo har som mål för läsåret 2014-2015:

  • hållbar utveckling, särskilt fokus på barns och ungas välmående och framtidens kompetenser
  • läroplansreformen, IKT och digital kompetens

I Sökövikens skola kommer vi att satsa på elevernas välmående och använda oss av varierande inlärningsmiljöer. Vi utnyttjar olika metoder som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Stor idrottsatsning i Esbos svenska skolor 10.12.2014
Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Nyheter

RSS
  • UNGDOMSVALET 2015

    Skolan deltar i Ungdomsvalet 2015. Röstningen ordnas i skolan tisdagen den 31 mars.
Publicerad 26.1.2012 kl. 13.55 , uppdaterad 4.2.2015 kl. 13.28

Ämne:
  • Skolor, 
  • Skolhälsovård, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande