Sökövikens skola - Kunskap för livet

 

Sökövikens skola och Mårtensbro skola är från och med 1.8.2015 en sammanhållen grundskola för elever i åk 1-9.

Skolfred handlar om att göra tillsammans 21.8.2015
Hur går det när man ber över 600 elever från förskolan upp till klass nio att bilda ett led? Hur bra som helst! Åtminstone i nya Storängens skola, där alla elever och lärare utlyste skolfreden hand i hand.

Nyheter

RSS
  • Mårtensbro och Sökviken förenas till en ny sammanhållen grundskola fr.o.m. 1.8.2015. Skolan får namnet Storängens skola. Samtidigt byter även nuvarande Mårtensbro daghem namn till Storängens daghem.
  • Nämnden beslutade att den sammanhållna grundskolan i Esboviken får namnet Storängens skola. Nämnden valde också en direktion för den nya skolan. Dessutom beslutade nämnden bl.a. om priserna för dagvård för barn från andra kommuner.
  • Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Publicerad 26.1.2012 kl. 13.55 , uppdaterad 4.9.2015 kl. 8.24

Ämne:
  • Skolor, 
  • Skolhälsovård, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande