Elevhandledning

Elevhandledningen är indelad i två huvuddelar: allmän elevhandledning som alla i skolan ansvarar för, samt elevhandledning i klass på åk 7-9, skött av skolans elevhandledare. Till elevhandledarens uppgifter hör bl.a. att handleda och vägleda elever i olika ämnesval i skolan, i yrkesval och i praktisk arbetsorientering (PRAO). Därtill undervisar elevhandledaren i bl.a. studieteknik.

Elevhandledare Yvonne Ålander är anträffbar alla skoldagar på tfn 046 877 2863.