För hemmet

Föräldramöten läsåret 2016-2017

15.8 Eftizinfo för vårdnadshavarna kl. 17-18

24.8 Grillkväll åk 7 med vårdnadshavare

30.8 Föräldramöte åk 2-6 kl. 18

14.9 Föräldramöte åk 1 kl. 18, föräldramöte åk 7-9 kl. 18:30

v. 48 Utbildningsmässa inför andra stadiet (åk 9), preliminär tidpunkt

14.2 Föräldramöte åk 7-9

8.3 Föräldramöte åk 1-6

20.4 Infomöte blivande åk 7 inkl. URHEA-info

11.5 Infomöte blivande åk 1