Föräldraföreningen

Föräldraföreningen åk 1-6

Christine Colérus, ordförande christine.colerus@gmail.com +358 40 505 4709
Eva Alanen, vice ordförande eva.alanen@vaasan.com +358 50 351 4863 
Kia Lindberg, sekreterare kia.lindberg@kolumbus.fi +358 40 730 0145
Fredrika Hämelin, kassör fredrika.hamelin@scandichotels.com +358 400 604 677 
Teija Vesterbacka, klubbansvarig teija.vesterbacka@gmail.com 
Jan Lindholm, Facebook jh.lindholm@gmail.com +358 500 447 894
Maria Sandström, styrelsemedlem family.sandstrom@gmail.com +358 40 839 0303
Hanni Kärkkäinen, evenemang hannikarkkainen@gmail.com +358 400 260 947
Nelly Eriksson, info och ansökningar nelly.eriksson@dnb.no +358 50 597 8028

Föräldraföreningen åk 7-9

Egna hemsidor finns på adressen nedan:

http://sokoviken.hemochskola.fi/start/

Tidningen Hem och skola kan läsas på nätet på adressen:

http://www.hemochskola.fi/hem/tidningen_hem___skola/

Föräldraföreningen

- hjälper skolan med anskaffning av böcker, idrottsredskap, rastleksaker och dylikt
- betalar klassbidrag för utfärder och liknande ändamål
- delar ut stipendier
- ordnar klubbverksamhet för skolans elever
- har diverse gemensamma jippon dit alla skolans elever med sina familjer är välkomna
- ordnar en Villa Skola afton som en mötespla 
- är en förening vars syfte är att jobba för elevernas bästa dvs att ditt barn trivs i skolan
- är inte en vinstgörande organisation
- finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, understöd, basaren och andra evenemang
- föreningens grill hyrs ut till klassträff och andra evenemang

En aktiv föräldraförening är en av grundstenarna i en trygg skola. Det är därför viktigt att alla föräldrar stöder föräldraföreningens verksamhet på olika sätt.