Om skolan

Storängens skola verkar på två adresser. Skolhuset vid Rektorsgränden, åk 1-6, stod färdigt i mars 2012. I fastighet verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen. Skolhuset där stod färdigt 1994. I Storängen talar vi om skolhusen vid Rektorsgränden och Esboviksvägen.

Storängens skola har ca 600 elever. Åk 1-6 består av ca 370 elever uppdelade på 18 klasser, åk 7-9 har ca 230 elever uppdelade på 12 klasser. I skolan arbetar närmare 80 anställda.

Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta alla krav och förändringar framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet från förskola och nybörjarundervisning till grundskolans sista årskurs. För att eleverna ska kunna utveckla ett sunt självförtroende och en harmonisk personlighet måste de stödas både av skolan och av hemmen.

Eleverna har rätt till en trygg miljö där de kan utvecklas till sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen genomsyrar skolans verksamhet.

Ett gediget, mångsidigt kunnande hos personalen, delaktiga elever och ett gott samarbete med alla vårdnadshavare utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola. Kommunikativa färdigheter har aldrig tidigare varit lika efterfrågade i vår värld som nu och alla vuxna som omger barnen utgör modeller för hur en god kommunikation och ett gott samarbete går till.