Direktion

Ledamot                                                   Personlig ersättare

Katarina Berg-Wallin, ordförande                             Mia Grundström
katarina.m.wallin@gmail.com

Kim Lindberg, vice ordförande                                  Stina Pitkänen
kclindberg@gmail.com

Karin von Smitten-Stubb                                             Mari Herranen
karin.von.smitten@gmail.com

Teija Vesterbacka                                                         Kristian Björstäkt
teija.vesterbacka@gmail.com

Erik Lönnfeldt                                                                Sami Stenman
erik.lonnfeldt@iki.fi
 

Representanter för personalen
Yvonne Silvander                                                          Peter Röman
yvonne.silvander@esbo.fi

Henrik Litonius                                                              Tina Simons
henrik.litonius@esbo.fi

Elevrepresentanter läsåret 2016-17

Elevrepresentanterna väljs i början av läsåret.
 

Mandattiden för den nuvarande direktionen är 1.8.2016 (ny direktion efter att Storängens skola bildades) - 31.5.2017, efter en ändring i vallagen och tidpunkten för kommunalvalet 2017. De nuvarande ledamöterna har förbundit sig att sköta uppdraget till den 31.12.2016 och har rätt att lämna uppdraget då om de så önskar.