Informationsgång

Skolan månar sig om tillräcklig information och ett gott samarbete med hemmen. Det ska vara lätt för vårdnadshavare och skola att stå i kontakt med varandra, hellre ofta än för sällan.

Eleverna ska efter hand lära sig att själva hålla reda på sitt program och ansvara för sitt arbete. Det är en del av processen att växa upp och en del av grundskolans läroplan. Informationen kan på de högre klasserna kännas mera knapphändig än på de lägre och vi vill därför påminna om att föräldrarna alltid är välkomna att kontakta skolan då de har frågor.

Skolan står på flera sätt i kontakt med vårdnadshavarna:

  • Skolan använder sig av Wilma för uppföljning av närvaro och meddelanden av olika slag.
  • Klasslärarna och klassföreståndarna kontaktar vårdnadshavarna också per telefon, e-post eller i kontakthäften/skoldagböcker (på de lägre klasserna).
  • Ämneslärarna samarbetar med hemmen i de ärenden som rör de egna ämnena.
  • Utvecklingssamtal ordnas på åk 1-7, samt 9.
  • Information läggs in i Wilma, antingen på anslagstavlan eller som ett direkt meddelande.
  • På hemsidan finns allmän information om skolan.
  • Skolan ordnar flera föräldramöten varje läsår. Diskussionskvällar eller föredrag ordnas i samarbete med t.ex. föräldraföreningen vid behov och när intresse finns.

För familjer med barn som behöver mera stöd är kontakten tätare och sköts enligt överenskommelse från fall till fall.