Mål

Skolorna arbetar med utveckling av IKT i undervisningen, elevdelaktighet och helhetsskapande undervisning (det s.k. KETO-projektet). Inom projektet Skolan i rörelse arbetas bl.a. annat för målet ”En timme motion om dagen”. Även firandet av Finlands 100-års jubileum inleds under läsåret.

Den nya läroplanen tas i bruk successivt från och med hösten 2016, vilket är en omfattande process.