Personal

Ledning

Rektor Ellinor Hellman
Biträdande rektor Heidi Björstäkt
Vicerektor på Rektorsgränden Yvonne Silvander
Vicerektor på Esboviksvägen Susanna Schubert

Ledningsgrupper

Åk 1-6: Heidi Björstäkt, Pablo Gröndahl, Pia af Hällström, Annika Kamppinen, Yvonne Silvander
Åk 7-9: Ellinor Hellman, Jenni Hanhinen-Skog, Markus Malmén, Susanna Schubert, Maj Åberg-Hildén

Personal Åk 1-6

Klasslärare

1A Pia af Hällström
1B Linda Gulin
1C Maria Lang
2A Carina Söderlund
2B Ann-Sofi Högnäs-Pöntinen
2C Anna Lindroos
3A Cassandra Lindholm
3B Maria Grönberg
3C Marie Boström
4A Johanna af Hällström
4B Jessica Björkskog
4C Monika Nyman
5A Anne Rosenqvist
5B Bianca Winterbäck
5C Noora Pikkarainen
6A Annika Olsen Nyberg
6B Linda Blomqvist 

Timlärare och ämneslärare på åk 1-6

Finska: Susanne Winterbäck-Kaski
Gymnastik och slöjd: Pablo Gröndahl
Katolsk religion: Marko Pitkäniemi
Musik: Sofie Päivänsalo
Ortodox religion: Charlotta Buchert
S2: Birgitta Fagerholm
Spanska: Gunilla Stenbock-Leppänen
Textilslöjd: Maj Åberg-Hildén

Speciallärare åk 1-6

Marica Furu (åk 6)
Carina Leppävuori
Yvonne Silvander

Resurslärare åk 1-6

Annika Kamppinen

Skolgångsbiträden åk 1-6

Isabella Palmgren
Jari Pöntinen
Charlotta Ryynänen
Mia Rönnberg
Maria Stenbäck
Caroline Wagner
Leena Westberg

Skolfarfäder på Rektorsgränden

Peter Joutsi
Frej Mattsson
Tor Wentzel

Personal åk 7-9

Ämneslärare åk 7-9 (klassföreståndare)

Bergman Samuel, biologi och geografi
Bergström Petra, bildkonst och engelska (KF 9B)
Buchert Charlotta, ortodox religion
Donner Henrica, matematik, fysik och kemi (KF 7A)
Fagerholm Birgitta, S2
Frimodig Josephine, historia och samhällslära 
Hanhinen-Skog Jenni, finska (KF 8D)
Hemström Evald, islam
Jansson Pernilla, gymnastik och hälsokunskap (KF 8B)
Johansson Evalotta, biologi och geografi (KF 8C)
Kararic Izet, teknisk slöjd
Litonius Henrik, matematik, fysik och kemi (KF 7D)
Liljeberg Bodil, religion och livsåskådning (KF 9D)
Malmén Markus, modersmål och litteratur (KF 9A)
Nyström Salli, engelska (KF 7C)
Pikkarainen Noora, matematik
Pitkäniemi Marko, katolsk religion
Päivänsalo Sofie, musik
Roberts Johanna, finska, franska och huslig ekonomi (KF 7B)
Rydgren Ann Charlotte, fysik och kemi (KF 9C)
Röman Peter, matematik
Schubert Susanna, huslig ekonomi
Silvennoinen Anne, tyska och finska
Simons Tina, modersmål och litteratur (KF 8A)
Stenbock-Leppänen Gunilla, spanska
Suhonen Klaus, gymnastik
Vainio Johanna, finska och engelska (KF 7E)
Åberg-Hildén Maj, textilslöjd och huslig ekonomi

Speciallärare åk 7-9

Furu Marica
Sjöström Jenny

Skolgångsbiträde åk 7-9

Pehrsson Letta

Resurslärare åk 7-9

Kenneth Persson