Timfördelningen

Timfördelning i Esbos svenska skolor, läroplan 2004 (åk 7-9) och läroplan 2016 (åk 1-6)

Timfördelning åk 7-9

Periodisering åk 7-9