Kombinera skola och aktivt idrottande - välj Urhea-klass i åk 7!

Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor samarbetar med idrottsakademin Urhea. Skolan schemalägger undervisningen så att det är möjligt att träna två morgnar per vecka med en senarelagd skoldag. För att gå i Urhea-klass behöver eleven förbinda sig till att delta i den morgonträning som antingen föreningen eller skolan ordnar.

Anmälan till Urhea-klassen sker i mars månad. Mera information om verksamheten, kriterierna och anmälan hittar du på denna sida. Bekanta dig också gärna med Urhea-idrottsakademins egen webbplats.