Aktuell information

Vårterminen

16.5       Vårdnadshavar möte för blivande första klassister kl. 18.00 i rum 103
              Hem och skola ordnar vårjippo på skolgården kl 17-19
20.5        Extra arbetsdag (Stafettkarnevalen)
26.5        Extra ledig dag

31.5        Skolans vårutfärd
2.6          Skolans vårfest kl. 18.00
3.6          Betygsutdelning kl. 9.00