Aktuell information

Vårterminen

27.4        Talangshow kl.9 - 10
20.5        Extra arbetsdag (Stafettkarnevalen)
26.5        Extra ledig dag

31.5        Skolans vårutfärd
2.6          Skolans vårfest kl. 18.00
3.6          Betygsutdelning kl. 9.00