Arbets- och lovtider

LÄSÅRET 2016-2017

Skoldagar
Höstterminen: tisdag 16.8 - torsdag 22.12.2016
Vårterminen: måndag 9.1 - lördag 3.6.2017

Lov
Höstlov: torsdag 20.10 - fredag 21.10.2016
Jullov: fredag 23.12.2016 - fredag 6.1.2017
Sportlov: måndag 20.2.2017 - fredag 24.2.2017

Extra arbetsdag:
Aftonskola för alla elever onsdagen 2.11.2016 kl. 16.30-19.30
Lördagen 20.5.2017

Extra lovdag:
Måndagen 5.12.2016
Fredagen 26.5.2017

För klassernas arbetstider, se scheman i Wilma

Klubbschema 2016-2017 (pdf, 221 Kt)

För elever i åk 1-2 ordnas morgon verksamhet dagligen kl. 8.15-9.00.

LÄSÅRET 2017-2018

Skoldagar

Höstterminen: tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Vårterminen: måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018

Lov
Höstlov: torsdag 19.10 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - fredag 23.2.2018