Elevkåren

Elevrådet

Varje klass väljer 2 representanter till skolans elevråd. Elevrådet sammanträder regelbundet och behandlar olika typer av frågor så som trivsel, ordning, evenemang mm. Elevrådet fungerar som en länk mellan klasserna och lärarkollegiet. Innan varje elevråd hålls det klassråd i alla klasser.

Representanter för personalen är Ulrika Willför-Nyman och Jennie Nylund.

Möten under höstterminen:

1. 26.9

2. 11.11

- Protokoll