Information till hemmen

Skolan hoppas på stöd och förståelse i hemmen, till fromma för det gemensamma arbetet med fostran och undervisning. I frågor som rör barnets skolgång bör i första hand klassläraren kontaktas. Det är viktigt att ta kontakt och diskutera i tid

 • att eleverna om möjligt inte startar så tidigt till skolan om morgnarna att de får vänta onödigt länge på skolgården innan lektionerna börjar
 • att alla plagg är märkta
 • att eleverna skall ha särskilda inneskor eller tofflor
 • att eleverna är ändamålsenligt klädda de dagar de har gymnastik samt att de har handduk med sig och  tvättar sig efter gymnastiklektionen
 • att eleverna i åk 1 - 2 INTE cyklar till skolan och från skolan förutom om de följs av en vuxen
 • att alla cyklande elever använder cykelhjälm

Tänk på att

 • tillräckligt med sömn är viktigt för barnet
 • hemuppgifterna är en del av skolarbetet
 • föräldrarnas stöd och intresse är till ovärderlig hjälp i skolarbetet
 • ett gott uppförande lär vi oss redan i hemmet
 • det är bra med högläsning för barn. Utnyttja skolans bibliotek och det lokala biblioteket.

För allas trivsel och säkerhet gäller dessutom följande ordningsregler i skolan

 1. Jag visar hänsyn. Jag mobbar inte. Jag retar inte och stör inte andras lekar. Jag skrattar inte åt andras misstag.
 2. Jag är artig mot alla i skolan och på skolvägen. Jag använder ett vårdat språk.
 3. Jag kommer alltid i tid till skolan och går genast in när det ringer.
 4. Jag ger andra arbetsro och matro i skolan.
 5. Jag skräpar inte omkring mig. Jag håller reda på mina saker och städar efter mig.
 6. Jag är försiktig med skolans saker. Om någonting går sönder säger jag genast till.
 7. Jag tar inte godis, tuggummi, farliga eller värdefulla saker med till skolan. Om jag väljer att ta med mobiltelefonen, ser jag till att den är avstängd och i väskan under skoldagen.
 8. Jag är ute på rasterna och rör mig endast på skolområdet. Jag skadar inte naturen.
 9. Jag kastar inte stenar, snöbollar eller annat som kan skada.
 10. Cykel och kickboard används inte på skolgården. Jag använder hjälm då jag cyklar till skolan.

Hemmets läroplan
Det som står ovan och mycket annat är en del av det som vi har sammanställt som hemmets läroplan. Den går under namnet "Vi bryr oss". Läs hemmets läroplan här. Den hjälper dig och oss i att skapa bästa möjliga lärmiljö för ditt barn.

Föräldraföreningens stöd är också ovärderligt i arbetet med att skapa en god skola för ditt barn.

Bekanta er även gärna med Hem och skola samt portalen Skolbarn. Läs om hur du som förälder kan förebygga rökning Tips för föräldrar.