Direktionen

Direktionens uppgift
Varje skola har ett eget förvaltningsorgan, direktionen vars medlemmar väljs av utbildningsnämnden för fyra års perioder. Till direktionens huvuduppgifter hör att godkänna skolans arbetsplan och att fortlöpande bevaka skolans arbetsförhållanden, samt att befrämja samarbetet mellan hem och skola.


Medlemmar i direktionen 2012-2016


Ordförande                            Mats Welin                                   
ersättare                                Maria Sandström                         

Viceordförande                     Bo Lönnqvist                               
ersättare                               Christian Fogelholm                    

Sekreterare                           Ulrika Willför-Nyman                   
                   

Medlem                                 Maria Masalin                              
ersättare                                Catarina.Welin                             

Medlem                                 Wilhelm Barner-Rasmussen        
ersättare                               Jon Wickström                              

Medlem                                  Mikael Still                                  
ersättare                                Christian Wetterstrand

Personalens repr.                              
ersättare                               Jessica Törnblom                         

Övrig personalens repr        Jennie Nylund                             
ersättare                               Sofie Henriksén                           

Här kan du läsa mera om Vindängens strategi.