Kontaktuppgifter

All personal har adresser i formen förnamn.efternamn@esbo.fi förutom jennie.s.nylund@esbo.fi och fanny.l.dahlberg@esbo.fi.

PERSONAL LÄSÅRET 2016-2017

åk 1-2 klasslärare: Andrea Eckstein, Fanny Dahlberg, Jennie Nylund och Elin Bäck 
          special- och resurslärare samt skolgångsbiträde: Sandra Sundqvist, Evgenia Gorbunova, 
          Sanna Kettunen och Sebastian Åkerlund.

åk 3-4 klasslärare: Sofie Henriksén, Pamela Böhme, Åsa Sandbacka och Jennifer Rorarius
           special- och resurslärare samt skolgångsbiträde: Sandra Sundqvist, Rea Ristola och Katja Sjögren

åk 5-6 klasslärare: Annika Floman-von Bonsdorff och Jessica Gnomblerou
           special- och resurslärare samt skolgångsbiträde: Sandra Sundqvist, Rea Ristola, Jenna Koivula och
           Ulla Virtanen

Speciallärare: Sandra Sundqvist
Timlärare:       Nina Björklöf
Resurslärare:  Rea Ristola

EFTIS

För elever i åk 1-2 finns eftis.

Eftisens telefonnummer:
043 8266580
E-post adress: vindangen.eftis@espoo.fi

Ansvarig eftisledare: Ulla Voutilainen
Eftisledare: Evgenia Gorbunova, Walter Koskeli, Anna Masalin, Sebastian Åkerlund

KÖKET

Folkhälsan 09 315 5810
Timo Jokinen, timo.jokinen@folkhalsan.fi
tel. 044 788 6012

PERSONAL LÄSÅRET 2017-2018

1a     
Jennifer Rorarius
1-2b   Jennie Nylund
2a       Andrea Eckstein
2b       Annika Skogster
3         Elin Bäck och Pamela Böhme
4a       Ida Ala-Heikkilä
4b       Sofie Henriksén
5a       Annika Floman-von Bonsdorff
5b       Åsa Sandbacka
6         Mikaela Cawén och Jessica Gnomblerou

Speciallärare: Sandra Sundqvist
Timlärare:        Nina Björklöf