Läroplanen

Undervisningen i Vindängens skola går enligt Esbo stads läroplan för den grundläggande utbildningen som baserar sig på Utbildningsstyrelsens fastslagna läroplan i åk 1-9.

Här finns info om nya läroplanen som träder i kraft höstterminen 2016 Läroplansinfo 2016 (pdf, 48 Kt).

Läs om Vindängens skolas läroplan 2016-2017 (doc, 642 Kt) samt om Vindängens skolas språkstrategi.
Här finns även info om Jämnställdhets- och likabehandlingsplanen (docx, 52 Kt).

Här finns information om lägerskolan, som sker på årskurs 6: Instruktioner för lägerskolan och Understöd för lägerskola.