Skolhälsovården

Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri och handhas av social- och hälsovårdscentralen. Skolans hälsovårdare ger också mera information.

Varje elev i grundskolan har rätt till gratis tandvård. Läs mera om det på stadens hemsidor. Vindängens skolas tandvård sker på Vindängens tandklinik.
 
Skolpsykolog
Elise Sovio är på plats i skolan onsdagar kl. 9.00-12.00 
tfn +358 (0)50 4683411

Skolhälsovårdare
Teresa Lybeck är på plats i skolan tisdagar och fredagar kl. 9-16
tfn +358 (0)43 824 8913
 
Skolkurator
Sonja Widenius är på plats i skolan måndagar kl. 9.00 - 15.45
tfn +358 (0)50 539 0938

Skolläkare
Janina Tolkki, kontakt via skolhälsovårdaren

Här kan ni läsa Esbo stads information om huvudlöss.