Skolkuratorer

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet inom hela skolsamfundet. Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevers och studerandes sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling och förhindrar utslagning. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå. Förutom samtal med elever/studerande samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan.

I t.e.x. följande ärenden kan man kontakta kuratorn:

  • frågor som gäller barns och ungdomars uppväxt och utveckling
  • förändringar i livssituationen
  • om skolarbetet/studierna upplevs för krävande
  • upprepad eller olovlig frånvaro
  • oro för missbruk
  • svårigheter med sociala relationer
  • trötthet eller nedstämdhet
  • övriga problem och krissituationer

Kuratorstjänster erbjuds både inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet.

Skolkuratorer, kontaktuppgifter

Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Gunilla Biström (Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning och Solvalla idrottsinstitut) 050 570 5830

Heidi Himmelroos (Mattliden, Bemböle och Rödskogs skola) 043 826 7144

Anette Karlsson (Lagstad och Karamalmens skola) 046 877 2101

Titti (Birgitta) Moring-Holmström (Storängens skola) 050 350 0853, 09 8164 4543

Hanna Hentinen (Storängens skola, Kungsgårdsskolan, Boställsskolan) 050 527 5289

Sonja Widenius (Finno, Vindängen och Smedsby) 050 539 0938