Skolpsykologer

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja förskolbarnens och skolelevernas psykiska utveckling och välmående. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet i förskolor och de lägre årskurserna.

Till skolpsykologens uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling. Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.

Skolpsykologer, kontaktuppgifter


Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Johanna Söderlund (Finno skola, Lagstads skola åk 1-6) 043 825 7263

Joakim Jäntti (Karamalmens skola, Bemböle och Rödskog) 050 468 3410

Anita Lind (Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning och Solvalla idrottsinstitut) 044 788 3700

Elisabeth (Ia) Dahla (Storängens skola, Kungsgårdsskolan) 046 877 2687

Heidi Storgårds (Mattliden åk 1-9) 046 877 3275

Elise Sovio (Smedsby, Boställ, Vindängen och Lagstads skola åk 7-9) 050 468 3411