Språk- och kulturgrupper

Olika språk- och kulturgruppers specifika behov tas i beaktande då undervisning planeras och anordnas. Undervisningen har som mål att skapa lika förutsättningar för elever med annan språklig och kulturell bakgrund att lära sig samt att stärka den individuella identiteten.

På svenska i Esbo erbjuds: