Kombinera skola och aktivt idrottande - välj Urhea-klass i åk 7!

Vill du kombinera idrott och skola?

Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor samarbetar med idrottsakademin Urhea. Skolan schemalägger undervisningen så att det är möjligt att träna två morgnar per vecka med en senarelagd skoldag. För att gå i Urhea-klass behöver eleven förbinda sig till att delta i den morgonträning som antingen föreningen eller skolan ordnar.

Information om skolgång i Urhea-klass skickas i samband med anvisande av skola i åk 7. Varje år ordnas dessutom ett infotillfälle om skolgång i Urhea-klass till elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare.

För att få en plats i en Urhea-klass ska eleven uppfylla kriterierna i idrottaravtal (docx, 70 Kt).
Rektorerna i Urheaskolorna intervjuar dem som anmäler sig till Urhea-klass för att diskutera bl.a. motivationen och vad det innebär att kombinera aktivt idrottande och skolgång.

Tidtabell för våren 2017

  • Torsdagen 2.3 ordnas det ett infotillfälle om skolgång i Urhea-klass för elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare. Tillfället ordnas i Lagstads skola klockan 18-20.
  • Sista anmälningsdagen för idrottsklassen är 10.3.2017. Anmälan görs via Wilma.
  • Intervjuer med eleven och vårdnadshavaren ordnas 16.3 och 21.3 klockan 15-19 i samtliga skolor med Urhea-klass.
  • Bekräftelser ges vecka 13, då också idrottsföreningarna informeras om att eleven börjar i Urhea-klass.


Har du frågor?

Svenska bildningstjänsters kundtjänst svarar gärna på frågor om Urhea-idrottsklassen på adressen skolanmalan@esbo.fi. Genom att skicka e-post till samma adress kan du också få pappersblanketten för anmälan, ifall du inte kan anmäla eleven via Wilma.

Du kan också läsa mer om idrottsakademin på Urheas webbplats.