Uthyrning av skollokaler

Esbo stad erbjuder klassrum, auditorier, aulor och matsalar samt idrottslokaler för utomstående användning under sådana tider som det inte ordnas ordinarie skolverksamhet, övriga kommunal verksamhet eller eftermiddagsverksamhet i lokalerna. Lokalerna överlåts till läroinrättningar, Esbo föreningar, sammanslutningar och andra användargrupper.

Ansökningstiden för regelbundna användningsturer för tiden 21.8-8.12.2017 och 8.1-4.5.2018 är 1.3-31.3.2017.

Efter att ansökningstiden tagit slut kan du ansöka om lediga utrymmen 15.5.2017-4.5.2018. Ansökningar behandlas inte under skolornas sommarlov. Övriga tider är handläggningstiden minst 2 veckor.

Klassrum, auditorier, matsalar och aulor för regelbunden användning

Skolornas klassrum, auditorier, matsalar och aulor kan hyras för tiden 21.8-8.12.2017 och 8.1-4.5.2017. Uthyrningen gäller i huvudsak kvällar kl. 16 - 21. Läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och arbetarinstitutet har avvikande verksamhetstider. Vissa skolor kan erbjuda tider även under lördagar. För användningsturerna uppbärs en hyra som fastställts av nämnden. Den som hyr ska ha fyllt 18 år. Bekanta dig även med anvisningarna för utomstående användning (på finska).

Uthyrningen gäller följande skolor: 

Esboviken
Finno skola, Kantokasken koulu, Laurinlahden koulu, Mainingin  koulu, Martinkallion koulu, Meritorin koulu, Storängens skola (Rektorsgränden), Nöykkiön koulu, Saunalahden koulu, Storängens skola (Esboviksvägen)

Esbo centrum
Espoon yhteislyseon koulu, Jalavapuiston koulu, Koulumestarin koulu, Lagstads skola, Mikkelän koulu, Tuomarilan koulu (ti o to), Ymmerstan koulu

Mattby-Olars
Matinlahden koulu, Mattlidens skola och Mattlidens gymnasium, Tiistilän koulu, Tähtiniityn koulu

Norra Esbo
Juvanpuiston koulu, Kalajärven koulu, Karamzinin koulu, Rödskogs skola

Stor-Alberga
Karakallion koulu,  Kilonpuiston koulu, Lintumetsän koulu, Ruusutorpan koulu.

Hagalund
Aarnivalkean koulu, Jousenkaaren koulu, Niittykummun koulu, Westendinpuiston koulu, Vindängens skola.

Ansökan
Ansökan görs via stadens elektroniska bokningssystem. Inloggning i systemet sker med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Du kan bläddra i systemet utan inloggning.

Om du vill boka en användningstur för ett samfund ska du i samband med inloggningen välja samfundet som din kommunikationsroll. Du kan även skapa ett nytt samfund. Om systemet meddelar att samfundet redan existerar, skicka e-post till koulutilavaraukset@espoo.fi så kan vi lägga till dig som samfundets representant. Uppgifterna för samfundet som du representerar syns automatiskt i början på ansökningsblanketten om du i samband med inloggningen valt detta.

Om du vill boka en användningstur som privatperson väljer du i samband med inloggningen att du kommunicerar som privatperson.

För tillfällig användning (högst två gånger)

Ansökningar för våren 2017 kan göras fram till 5.5.2017.

Ansökningar för läsåret 2017-2018  görs via det elektroniska bokningssystemet från och med 15.5.2017.
Rektorn/skolföreståndaren fattar beslut om tillfälliga användningsturer. Förfrågningar om beslut gällande tillfällig användning riktas direkt till skolsekreteraren.

Tillfällig användning kan bokas i följande skolor:

Esboviken
Finno skola, Koulumäen koulu, Eestinkallion koulu, Iivisniemen koulu, Storängens skola (Esboviksvägen och Rektorsgränden)

Esbo centrum/Norra Esbo
Järvenperän koulu, Lagstads skola, Rödskogs skola, Saarnilaakson koulu

Mattby-Olars/Hagalund
Friisilän koulu, Haukilahden koulu, Komeetan koulu, Laajalahden koulu, Mattlidens skola och Mattlidens gymnasium, Taavinkylän  koulu, Toppelundin koulu, Vindängens skola

Stor-Alberga
Jupperin koulu, Kilon koulu, Lähderannan koulu, Lintulaakson koulu, Viherkallion koulu

Fakturering

Frågor gällande fakturering kan ställas på tfn 043 825 3843 (ons 12.30 - 15 och tors 9 - 11)