Hyresgrunderna

I Användarkategori: Esbobarn och -unga
Den lägsta hyran uppbärs då användarna är barn och unga som bor i Esbo, t.ex. grundläggande konstundervisning, annan undervisning och hobbyklubbar. Hyraren kan vara en förening, en privatperson, ett samfund eller ett företag. Över hälften av användarna ska vara under 18 år och bo i Esbo.

II Användarkategori: Vuxna esbobor
Den mellanstora hyran uppbärs då användarna är vuxna Esbobor, t.ex. undervisning, kurser och klubbar. Hyraren kan vara en förening, en privatperson, ett samfund ett företag eller dylikt. Över hälften av användarna ska bo i Esbo.

III Användarkategori: Övriga
Den högsta hyran uppbärs då användarna eller verksamheten är andra än de ovanstående. Till denna kategori hör även försäljningsverksamhet, basarer, publiktillställningar eller motsvarande.

Priser 

Regelbunden användning.Hyran är i euro per påbörjad timme, inklusive moms:

Användarkategori

Lokal

I

II

III

klassrum

 3,00

10,00

20,00

ämnesklassrum

 7,50

12,50 

25,00

auditorier, matsalar, aulor

10,00

15,00 

30,00

Tillfällig användning. Hyran är i euro per påbörjad timme inklusive moms:

Lokalkategori
klassrum 20,00
ämnesrum 25,00
auditorium, matsal, aula 30,00

Särskilt avtal om hyran
Ifall en uthyrning omfattar flera lokaler under flera timmar upp till flera dagar och/eller om användningen utöver övervakning kräver andra tjänster, träffas ett särskilt avtal om hyran och om andra kostnader.

Fakturering
Faktureringen för såväl regelbundna som tillfälliga användningsturer sker månatligen i efterhand.
Förfrågningar gällande fakturering tel 043 825 3843 (ons 12.30-15 och tors 9-11).