Gymnasieutbildning

Gymnasiet bygger vidare på den grundläggande utbildningens undervisning och fostran. Studierna i gymnasiet är till sin natur teoretiska och strävar efter att förutom goda kunskaper och en bred allmänbildning också ge studerandena färdigheter för fortsatta studier i universitet och högskolor. Utöver det rent akademiska innehållet vill gymnasiet hos studerandena utveckla deras självkännedom, etiska medvetenhet och respekten för människa och natur. Viktigt är att studerandena lär sig goda arbetsvanor, att ifrågasätta och att söka reda på information. Dagens värld kräver också att man lär sig arbeta i grupp, att tänka kreativt , att vara tolerant och klara av att lösa konflikter.  Allt detta borde sporra ungdomarna till ett livslångt lärande och ständig personlig utveckling.