Ansökan till gymnasiet

Till gymnasiet ansöker man genom en riksomfattande gemensam ansökan. Den sökande kan ange fem ansökningsönskemål.

Ansökningsblanketter och detaljerad information om antagningsgrunder, poängbedömning och val vid gemensam ansökan finns på adressen studieinfo.fi. Sökande som inte har möjlighet att fylla i ansökningsblanketten elektroniskt kan be om hjälp av elevhandledaren eller hämta en ansökningsblankett på arbets- och näringsbyråerna. På adressen www.opiskelijaksi.net presenteras de olika studieplatserna i Nyland.

Viktiga tidpunkter under gemensamma ansökan våren 2017

  • Ansökningstiden börjar 21.2 och pågår fram till 14.3 klockan 15
  • Eventuella inträdesprov ordnas i april och maj
  • Meddelande om resultat i gemensamma ansökan ges tidigast 15.6.2017
  • Kom ihåg att ta emot din studieplats senast 29.6.2017!
  • Från och med 16.6 kan du söka till studieplatser som inte fyllts i gemensamma ansökan