Elevvård

Elevvården omfattar allt det arbete som hela skolsamfundets personal gör för att garantera studerandenas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. På detta sätt försöker vi uppnå optimala förutsättningar för en god inlärning samt se till att Mattlidens gymnasium är en trygg och trivsam miljö med en god och öppen atmosfär.
Gymnasiet har en egen kurator, speciallärare och hälsovårdare. Skolläkaren finns i byggnaden en dag i veckan.
Rektor ansvarar för elevvården och ser till att elevvårdsgruppen möts regelbundet, i allmänhet varje vecka. Till denna grupp hör förutom kuratorn, hälsovårdaren och specialläraren också biträdande rektorn  och studiehandledaren. Grupphandledaren för en grupp deltar då den ifrågavarande gruppen behandlas.