Hälsovård


På gymnasienivå görs hälsoundersökningar vid behov. Skolhälsovårdaren strävar till att samarbeta med lärare och föräldrar för att stöda studerandens skolgång och uppväxttid.Hälsovårdaren utför hälsogranskningar för studerandena i årskurs 1. Studerande i årskurs 2 kallas dessutom till en läkarundersökning. I samband med läkarundersökningen har man möjlighet att få ett hälsointyg för bilskolan och uppbåd inför militärtjänstgöring.

I skolhälsovården ingår inte direkt sjukvård. Om studeranden insjuknar eller råkar ut för en olyckshändelse under skoldagen sköts första hjälpen på skolan men föräldrarna har ansvaret för studerandens fortsatta vård och eventuell sjuktransport.

Studerandehälsovårdens sidor