Gymnasiets skolkurator

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet inom hela skolsamfundet. Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda studerandes sociala och mentala välbefinnande, stöda en positiv helhetsutveckling och förhindra utslagning.
Viktiga principer i skolkuratorns klientarbete är sekretess och frivillighet. Det är vanligen studerande själv som initierar samarbete med kuratorn. När det finns oro för en studerande, kan även andra studerande, skolpersonal och vårdnadshavare ta initiativ till kontakten.

När kan du vända dig till gymnasiets skolkurator?

• om du känner dig nedstämd, trött, stressad eller spänd
• vid förändringar eller svårigheter i livssituationen
• vid svårigheter i relationer med vänner, föräldrar, flick-, pojkvän osv.
• i krissituationer
• om studierna känns för krävande eller om studiemotivationen fattas
• om framtiden bekymrar
• vid oro för eget eller andras missbruk av rusmedel
• vid oro för vad som helst och du vill prata

Hur arbetar gymnasiets skolkurator?

Gymnasiets kurator gör i huvudsak individuellt klientarbete.  Antalet stödsamtal kan variera stort och sträcka sig över olika lång tid. Vid behov kan studerande hänvisas eller remitteras till utredning eller vård utanför skolan. Remittering till de ungdomspsykiatriska poliklinikerna sker i samarbete med skolläkaren (eller annan läkare).
Under de individuella stödsamtalen, kartlägger kuratorn studerandes livssituation, vad det är som tynger och vilket stöd som kan behövas. Det här sker i konfidentiella samtal mellan studerande och skolkurator i skolkuratorns arbetsrum i gymnasiet eller vid behov utanför skolan. Klientkontakten upprätthålls främst under skoltid och kuratorn kan vid behov skriva intyg för frånvaron från lektion.
Som förebyggande verksamhet arbetar skolkuratorn också med grupper av studerande, klasser och med hela skolsamfundet. Bl.a. ansvarar kuratorn tillsammans med en lärare för skolans tutorverksamhet och fungerar som tutorernas handledare.

Skolkuratorn som en del av gymnasiets elevvård

Skolkuratorn samarbetar med gymnasiets personal och utgör en av medlemmarna i gymnasiets mångprofessionella elevvårdsteam. Elevvårdens målsättning är, att på såväl individuell som gruppnivå skapa en god och trygg inlärnings- och studiemiljö, trygga den mentala hälsan, förhindra utslagning och arbeta för hela skolsamfundets välmående.

Samarbete med vårdnadshavare

I studerandes ärende samarbetar gymnasiets skolkurator vid behov med vårdnadshavare, myndigheter och instanser utanför skolan.
Vårdnadshavare kan alltid kontakta kuratorn för samtal. Samarbetet med vårdnadshavare t.ex. i gemensamma möten, sker enligt överenskommelse med studerande och med beaktande av ett fortsatt förtroende i klientrelationen.

Hur når du gymnasiets kurator?

Skolkuratorn finns i regel dagligen i gymnasiet. Man kan kontakta kuratorn direkt, genom telefonsamtal, sms eller genom att sända e-post.