Gymnasieutbildningens läroplan

Utbildningsstyrelsen fastställer Grunder för gymnasiets läroplan (2003) som utgör en norm för hur undervisning och verksamhet ska anordnas. Mattlidens gymnasiums läroplan följer de nationella grunderna för läroplanen. Läroplanen innehåller bl.a. beskrivningar av alla kurser. Mer information om gymnasiets kursutbud på gymnasiets hemsida (länk till höger).

Alla obligatoriska kurser går 5 - 6 gånger / år i Mattlidens gymnasium. Eftersom Mattliden är ett stort gymnasium, det största i Svensk-Finland, har vi möjlighet att erbjuda alla fördjupade kurser varje år och många tillämpade kurser.

De tillämpade kurserna är följande:

Modersmålet:  Mo 11 Kreativ svenska,  Mo 12 Mediekunskap,  Mo 13 Stödkurs i skrivning,  Mo 14 Aktuell debatt, 
Mo 15 Fantasy- och science fictionlitteratur
Historia: Hs 8 Världen idag, Hs 9 Repetitionskurs i historia, Hi 11 Mellan Östern (distanskurs)
Psykologi: Ps 7 Socialpsykologi
Biologi: Bi 6 Laborationskurs
Geografi: Ge 5 Praktisk geografi
Fysik: Fy 10 Astronomi, Fy 11 Laborationskurs
Kemi: Ke 6 Kemilaborationer
Matematik: MaA 17 Ekonomisk matematik
Bildkonst: Bk 10 / IT 5 Film och video

Gymnasiet erbjuder 11 kurser i IT och möjlighet att avlägga datakörkortet (ECDL).
Likaså kan man i Mattlidens gymnasium avlägga gymnasiediplom i bildkonst och i media.

Språkutbudet i Mattlidens gymnasium är omfattande:
A-finska
A-engelska
A-tyska
nybörjar- och fortsättningstyska, DSD-diplomet
nybörjar- och fortsättningsfranska, Delf-diplomet
nybörjar- och fortsättningsspanska
nybörjarryska