Studentexamen

Studentexamen avläggs vid gymnasiet och ger kompetens för fortsatta studier vid universitet. Studentexamen kan avläggas antingen vid ett enda examenstillfälle eller under tre på varandra följande examenstillfällen. Provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De tre övriga obligatoriska proven i sin examen väljer examinanden själv bland följande prov: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne.

Mera information om studentexamen finns på Studentexamensnämndens hemsida.