Utvidgning av Mattlidens skola

Den flyttbara tillbyggnaden vid Mattlidens skola beräknas bli färdig 19.12.2014, ca en månad senare än beräknat. Tillbyggnaden är ca 500 kvadratmeter stor. Fördröjningen beror på att upphandlingen måste startas på nytt på grund av en tidigare fördröjning i projektet. Eftersom det är fråga om en tillbyggnad, hamnar den bland de sista på listan över flyttbara skollokaler.Skolor som har problem med inneluften går före. Lokalcentralen belagar fördröjningen.

Ytterligare upplysningar:
Affärsverket lokalcentralen, verkställande direktör Carl Slätis, tfn 043 824 6506 byggnadschef Pekka Eurasto, tfn 043 825 2862