Rödskogs skola

Rödskogs skolas verksamhet genomförs innevarande läsår, 2014-15, i Kalajärven koulu.

Enligt beslut av nämnden Svenska rum fortsätter verksamheten hösten 2015 i en paviljong i anslutning till Rödskogs skola.  I den gamla skolbyggnaden placeras verksamhet som bara förutsätter kortare vistelser, t.ex. bibliotek, lek och rörelse för de yngsta barnen och utrymmen för elevvård.