Försäkringar

Esbo stad har olycksfallsförsäkring för:
- daghemsbarn i hel- och deltidsdagvård samt i funktioner inom öppen förskolepedagogik där staden är huvudarrangör, även på utfärder
- förskolebarn, även på utfärder
- grundskolelever, även på lägerskola och klassresa
- gymnasister i dags- och kvällsgymnasium, även på lägerskola och klassresa
- barn i eftermiddagsverksamhet, även på utfärder
- barn i klubb- och ungdomsverksamhet där staden är huvudarrangör, även på utfärder
Försäkringen gäller också då barnen väntar,inomhus i skolan eller på skolgården, på att eftermiddagsklubben eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.
Försäkringen gäller också vid ovan nämnda funktioner och under direkta tur- och returresor i anslutning till dessa. Med direkt resa avses den kortaste resan hemifrån till skolan/dagvården och tillbaka.