Läroplan för dagvården

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, STAKES, har 30.9 2003 definierat riktlinjer för uppgörande av läroplan för dagvården i Finland. Riktlinjerna uppdaterades år 2004 och gäller som rekommendationer. Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden fastställde 15.6 2005 den kommunala läroplanen som i samråd med dagvårdspersonal definierats för dagvård på svenska i Esbo. Läroplanen beskriver mål och innehåll att gälla för verksamheten i daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvård. Inom ramen för den kommunala läroplanen har dagvårdsenheterna möjlighet att komplettera innehållet med egna tyngdpunktsområden i verksamheten och profileringar i innehållet.