Dagvårdsavgifter

Den nya lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik träder i kraft 1.3.2017. För alla barn som deltar i småbarnspedagogik görs ett avtal om barnets vårdtid inom småbarnspedagogik samt ett nytt betalningsbeslut enligt de nya grunderna. Du kan läsa mera i nyheten.

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 290 euro per månad, för följande barn 261 euro per månad och för familjens övriga barn 20 procent (58 euro per månad) av avgiften för det yngsta barnets heltidsvård.

Läs mera om dagvårdsavgifterna i bilagan nedan.

På blankettsidan finns dokument för inkomstutredning med mera. De meddelade familjeuppgifterna granskas från befolkningsdatasystemet.

Kontakta gärna Svenska bildningstjänsters kundtjänst ifall du har ytterligare frågor!