Dagvårdsavgifter

Avgifterna för kommunal barndagvård beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta dagvårdsavgiften är för det yngsta barnet i heldagsvård är 290 euro per månad, för följande barn 261 euro per månad och för familjens övriga barn 20 procent (58 euro per månad) av avgiften för heldagsvård för det yngsta barnet (fr.o.m.1.8.2016).

Läs mera om dagvårdsavgifterna i bilagorna nedan.

På blankettsidan finns dokument för inkomstutredning, mm.
De meddelade familjeuppgifterna granskas från befolkningsdatasystemet.

Förfrågningar gällande fakturering och betalningsbeslut mån-fre kl. 9-13, tfn. 09-81627400