Boende och miljö

Esbo har över 270 000 invånare. Esbo är Finlands näst största stad, en trivsam och levande stad som växer och utvecklas. Stadens nätstruktur bygger i hög grad på trafikleder och knutpunkter.

Esbo stad bygger mycket. Staden bygger bl.a. trafikleder, parker och lokaler för de kommunala tjänsterna, grundförsättningar för livet i staden.

Fortum och Esbo stad har avtalat om samarbete för att utveckla och genomföra energilösningar i Esbo. Målet med samarbetet är att få fram lösningar som bidrar till att betydligt minska koldioxidutsläppen från energiförbrukningen i Esbo före 2030.
Liisa Polameri har i sina fotografier fångat fina detaljer i den närliggande naturen. Med en enkel färgskala skapar Polameri fin konst av känsliga ögonblick i naturen. Utställningen i Naturens hus Villa Elfvik 19.10. - 8.12.2016.

Nyheter

RSS

Händelser

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.32 , uppdaterad 30.9.2016 kl. 8.58