Boende och miljö

Esbo har över 260 000 invånare. Esbo är Finlands näst största stad, en trivsam och levande stad som växer och utvecklas. Stadens nätstruktur bygger i hög grad på trafikleder och knutpunkter. Investeringarna kommer att vara rekordstora de närmaste åren.

Esbo stad bygger mycket. Staden låter bygga och bygger bl.a. trafikleder, parker och andra allmänna områden och lokaler för de kommunala tjänsterna, grundförsättningar för livet i staden. I de kommunala byggprojekten samarbetar ofta många parter. 

Vilka rutter är viktiga för dig? Går du, åker du cykel, buss, tåg, bil eller något annat färdmedel? Är rutten smidig och säker? Var vill du färdas
Låt oss dela med oss av våra minnen. Olika generationer möts vid denna utställning som kallar till sagoskogens stigar. I sagoskogen förverkligas en hållbar livsstil. Inom projektet På tidsresa har barn, familjer och fostrare i daghem i Esbo gett sig ut på äventyr i olika generationers barndom. I Naturens hus Villa Elfvik 4.5.-26.6.2016.

Nyheter

RSS
  • Esbo är enligt en internationell jämförelse den stad i Europa där det går mest hållbart till. Undersökning visar att utvecklingen i den växande staden är bärkraftig ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. I jämförelsen, som utfördes av EU:s ordförandeland Holland, deltog 140 europeiska städer.
  • Delta i en webbaserad brainstorming för äldre om digitala tjänster och möjligheterna till påverkning 4–24.4.2016. Materialet är på finska. Brainstorming orgeniseras av finansministeriet.

Händelser

RSS
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
  • Kom och pröva Metsämieli-metoden och njut av naturen!På övningarna fördjupar du kännedomen om dig själv, råder bot på stressen, friskar upp kropp och själ och samlar krafter. Språk finska.
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.32 , uppdaterad 2.1.2015 kl. 9.39