Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Namnforskaren Sami Suviranta kan sin lokalhistoria 10.10.2014
Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.
Ansökan om reparationsunderstöd för åldringars och handikappades bostäder från tilläggsanslaget 2014 12.8.2014
För reparation av i Esbo belägna åldringars och handikappades bostäder som används för boende året runt kan understöd ur statens medel sökas på sociala grunder

Nyheter

RSS
  • Esbo stads miljöcentral påminner om att det är förbjudet att slänga eller lämna trädgårdsavfall, såsom löv och kvistar, på allmänna skogs-, park-, grön-, gatu- eller vattenområden (15 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter). Dessutom förbjuder 43 § i naturvårdslagen att sprida invasiva arter i naturen som kan bilda ett permanent bestånd. Förbuden gäller naturligtvis också privata tomter.
  • Esbo stad säljer och arrenderar ut 87 villatomter för byggande i egen regi. Tomterna finns i Kurängen, Köklax, Kurtby, Åminne, Morby, Fågelberga, Dalsvik, Björnkärr,
    Grundbacka och Lahnus.
  • Vi vill alla att barnen ska få en trygg skolväg när de börjar skolan. Här kommer några goda råd vad man behöver tänka på och samtidigt välkomnar vi tips på förbättringar från dig.
  • Ansökningstiden för borgenslån på 20 år för byggande av hyresbostäder samt för därtill hörande startbidrag går ut 29.8.2014. De beviljas av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

  • Ansök om bidrag och räntestöd för nybyggnad, ombyggnad och förvärv av bostäder för specialgrupper hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) år 2015 hos Esbo stad senast 29.8.2014. Staden förser ansökan med ett utlåtande och skickar den vidare till ARA.

Evenemang

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 27.8.2013 kl. 9.30