Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns nästan 124 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Bidrag och räntestöd för specialgrupper 2017 28.6.2016
Ansök om investeringsbidrag och räntestöd för nybyggnad, ombyggnad och förvärv av bostäder för grupper med särskilda behov år 2017 hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) hos Esbo stad senast 23.9.2016. Staden förser ansökan med ett utlåtande och skickar den vidare till ARA.

Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.

Nyheter

RSS
  • Vems fordon vinner? Esbo eller Grankullas? Eller kanske Hollands vice ambassadör? Den lekfulla tävlingen går av stapeln fredagen den 26 augusti kl. 15. Starten är i Grankulla och målet vid Esbo kulturcentrum i Hagalund, där familjeevenemanget Upp till tramp som kretsar kring cyklar och andra fordon pågår till kl. 19.
  • Också på midsommaren är det förbjudet att bränna avfall. I en brasa får man nämligen endast bränna rent och torrt trä. Bränning av avfall skulle riskera hälsan och eldstaden. Bäst är att återvinna avfallet eller föra det till en avfallsstation, ”Sortti”.
  • Svara på den korta enkäten senast 30.6.2016 och berätta var du njuter av tystnaden. Med enkäten vill vi samla in Esbobornas åsikter om vilka som är deras tysta platser i Esbo. Med hjälp av enkäten utreder vi hur viktigt det är att det finns tysta områden i Esbo där man kan koppla av och friska upp sig. Vi vill också finna de viktigaste tysta platserna där tystnaden absolut måste bevaras.
  • Esbo är enligt en internationell jämförelse den stad i Europa där det går mest hållbart till. Undersökning visar att utvecklingen i den växande staden är bärkraftig ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. I jämförelsen, som utfördes av EU:s ordförandeland Holland, deltog 140 europeiska städer.
  • Ur statens bostadsfond beviljas understöd för boenderådgivning.

Evenemang

RSS
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 24.9.2015 kl. 9.01