Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Ansökan om reparationsunderstöd för åldringars och handikappades bostäder från tilläggsanslaget 2014 12.8.2014
För reparation av i Esbo belägna åldringars och handikappades bostäder som används för boende året runt kan understöd ur statens medel sökas på sociala grunder
Åskådligare planer, tack! 24.2.2014
Planerna ställs ut i ett tidigare skede än förr och materialet är av mera utkastlik natur.

Nyheter

RSS

Evenemang

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 27.8.2013 kl. 9.30