Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns nästan 124 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.
Namnforskaren Sami Suviranta kan sin lokalhistoria 10.10.2014
Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.

Nyheter

RSS
  • Esbo är enligt en internationell jämförelse den stad i Europa där det går mest hållbart till. Undersökning visar att utvecklingen i den växande staden är bärkraftig ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. I jämförelsen, som utfördes av EU:s ordförandeland Holland, deltog 140 europeiska städer.
  • Ur statens bostadsfond beviljas understöd för boenderådgivning.
  • Elvärmen i Naturens hus Villa Elfvik ersättes med en bergvärmepump sommaren 2014. Redan under den första vintersäsongen har den visat sig vara en fungerande lösning. Under energisparveckan ordnas guidningar där man speciellt önskar se sådana invånare som funderar på att byta till bergvärme.
  • De riksomfattande hembygdsdagarna går av stapeln i slutet av veckan, den 6–9 augusti, och lockar då en stor skara hembygdsaktiva från olika orter i Finland till Esbo. Det finns mycket att uppleva under de mångsidiga dagarna, även för alla som bor i Esbo och huvudstadsregionen. Nu har alla en bra orsak att inspireras av sin egen hembygd och låta sitt hjärta bulta för den.
  • Stadsplaneringscentralens kundtjänst sammanslås med teknik- och miljösektorns kundtjänst.

Evenemang

RSS
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 24.9.2015 kl. 9.01