Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Ansökan om understöd för boenderådgivning 2015

Ett bättre Esbo, svara på enkäterna 3.12.2014
Framför dina önskemål! Räkna upp dina drömmar om Esbo. Hurdan är staden som ditt drömhem ligger i? Och hur ser dina drömmars rekreationsområde ut? Företagen är välkomna att delta i de kartbaserade webbenkäterna!
Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.

Nyheter

RSS
  • Esbo är i finalen i tävlingen om årets klimatstad. Earth Hour City Challenge ordnas av Världsnaturfonden. Ställ upp för din stad! We love Espoo finns i Facebook.
  • Esbo stad utarbetar en vård- och användningsplan för fågelområdet i Finno, vars syfte är att trygga naturvärdena i området och skapa förutsättningar att bevara dem mitt i den urbana miljön. Invånarna har möjlighet att kommentera planen då vårdplanens andra skede presenteras för kommuninvånarna.
  • Svenska veckan firas 3-9.11 i Esbo med ett brett programutbud. Det finns gott om barnprogram, men även tillställningar för vuxna och seniorer. På Svenska dagen blir det festligt både i Vindängen i Hagalund och på Carlberg i Gammelgård.
  • Esbo stads miljöcentral påminner om att det är förbjudet att slänga eller lämna trädgårdsavfall, såsom löv och kvistar, på allmänna skogs-, park-, grön-, gatu- eller vattenområden (15 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter). Dessutom förbjuder 43 § i naturvårdslagen att sprida invasiva arter i naturen som kan bilda ett permanent bestånd. Förbuden gäller naturligtvis också privata tomter.
  • Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 22.1.2015 kl. 9.59