Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns nästan 125 000 bostäder av vilka 51 000 i villor. Av bostäderna över hälften är ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder.

Bidrag och räntestöd för specialgrupper 2017 28.6.2016
Ansök om investeringsbidrag och räntestöd för nybyggnad, ombyggnad och förvärv av bostäder för grupper med särskilda behov år 2017 hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) hos Esbo stad senast 23.9.2016. Staden förser ansökan med ett utlåtande och skickar den vidare till ARA.

Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.

Nyheter

RSS
  • I slutet av året tar HRM en ny stamvattenledning i bruk i västra Esbo. Nu har ledningen desinfekterats och provanvändning av ledningen inleds den 18 oktober. Provanvändningen pågår till den 10 november. Under provanvändningen av vattenledningen kan vattnets flödesriktning förändras kortvarigt.
  • Vems fordon vinner? Esbo eller Grankullas? Eller kanske Hollands vice ambassadör? Den lekfulla tävlingen går av stapeln fredagen den 26 augusti kl. 15. Starten är i Grankulla och målet vid Esbo kulturcentrum i Hagalund, där familjeevenemanget Upp till tramp som kretsar kring cyklar och andra fordon pågår till kl. 19.
  • Också på midsommaren är det förbjudet att bränna avfall. I en brasa får man nämligen endast bränna rent och torrt trä. Bränning av avfall skulle riskera hälsan och eldstaden. Bäst är att återvinna avfallet eller föra det till en avfallsstation, ”Sortti”.
  • Svara på den korta enkäten senast 30.6.2016 och berätta var du njuter av tystnaden. Med enkäten vill vi samla in Esbobornas åsikter om vilka som är deras tysta platser i Esbo. Med hjälp av enkäten utreder vi hur viktigt det är att det finns tysta områden i Esbo där man kan koppla av och friska upp sig. Vi vill också finna de viktigaste tysta platserna där tystnaden absolut måste bevaras.
  • Esbo är enligt en internationell jämförelse den stad i Europa där det går mest hållbart till. Undersökning visar att utvecklingen i den växande staden är bärkraftig ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. I jämförelsen, som utfördes av EU:s ordförandeland Holland, deltog 140 europeiska städer.

Evenemang

RSS
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
  • Välkommen med om du vill se och höra hur övergången till jordvärme skedde i den gamla villan och vad du måste beakta om du vill övergå till denna klimatvänliga uppvärmningsform i ditt eget hus.
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 30.9.2016 kl. 9.55