Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Ansökan om understöd för boenderådgivning 2015

Stadsplaneringscentralens kundtjänst sammanslås med teknik- och miljösektorns kundtjänst från 1.8.2015. 27.7.2015
Stadsplaneringscentralens kundtjänst sammanslås med teknik- och miljösektorns kundtjänst.
Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.

Nyheter

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 22.1.2015 kl. 9.59