Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.
Fågelområdet i Finno får en vårdplan 12.11.2014
Esbo stad utarbetar en vård- och användningsplan för fågelområdet i Finno, vars syfte är att trygga naturvärdena i området och skapa förutsättningar att bevara dem mitt i den urbana miljön. Invånarna har möjlighet att kommentera planen då vårdplanens andra skede presenteras för kommuninvånarna.

Nyheter

RSS

Evenemang

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 27.8.2013 kl. 9.30