Boende

Esbo består av fem stadscentrum och två lokalcentrum. Boendet är naturnära med gott om plats.

Det finns 119 000 bostäder av vilka 42 procent i villor. Av bostäderna är 56 procent ägarbostäder och en tredjedel hyresbostäder. Det finns också 5 000 bostadsrättsbostäder. Målet är att det byggs 2 500 nya bostäder årligen.

Kulturen i Esbo syns, hörs och märks 17.11.2014
När Esbokulturen är som bäst ger den unika upplevelser i museer eller köpcenter, stora känslor på teatrar och gemytlig stämning på konserter.
Namnforskaren Sami Suviranta kan sin lokalhistoria 10.10.2014
Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.

Nyheter

RSS
  • Esbo stad utarbetar en vård- och användningsplan för fågelområdet i Finno, vars syfte är att trygga naturvärdena i området och skapa förutsättningar att bevara dem mitt i den urbana miljön. Invånarna har möjlighet att kommentera planen då vårdplanens andra skede presenteras för kommuninvånarna.
  • Svenska veckan firas 3-9.11 i Esbo med ett brett programutbud. Det finns gott om barnprogram, men även tillställningar för vuxna och seniorer. På Svenska dagen blir det festligt både i Vindängen i Hagalund och på Carlberg i Gammelgård.
  • Esbo stads miljöcentral påminner om att det är förbjudet att slänga eller lämna trädgårdsavfall, såsom löv och kvistar, på allmänna skogs-, park-, grön-, gatu- eller vattenområden (15 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter). Dessutom förbjuder 43 § i naturvårdslagen att sprida invasiva arter i naturen som kan bilda ett permanent bestånd. Förbuden gäller naturligtvis också privata tomter.
  • Esbo stad säljer och arrenderar ut 86 villatomter för byggande i egen regi. Tomterna finns i Kurängen, Köklax, Kurtby, Åminne, Morby, Fågelberga, Dalsvik, Björnkärr,
    Grundbacka och Lahnus.
  • För reparation av i Esbo belägna åldringars och handikappades bostäder som används för boende året runt kan understöd ur statens medel sökas på sociala grunder

Evenemang

RSS
Publicerad 21.12.2011 kl. 14.21 , uppdaterad 27.8.2013 kl. 9.30