Gator och trafik

IMG_1100.JPGEsbo förenas av ett fungerande vägnät och en god kollektivtrafik för trygga och smidiga resor och transporter. Det går också utmärkt att gå eller cykla. En fungerande trafik kräver också ständigt underhåll av trafiklederna.

I Esbo planeras Europas främsta område med eldriven kollektivtrafik 22.9.2015
Stadens mål är att kraftigt öka antalet elbussar i korridoren för tillväxt och utveckling längs Västmetron och i stadsbanans matartrafik.
Namnforskaren Sami Suviranta kan sin lokalhistoria 10.10.2014
Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.

Nyheter

RSS
Publicerad 9.2.2012 kl. 13.13 , uppdaterad 7.7.2014 kl. 8.27

Ämne:
  • Trafik, 
  • Vägar och gator