Miljö och natur

Miljöcentralen är den kommunala miljö- och naturskyddsmyndigheten i Esbo. En stor del av miljöcentralens arbete går ut på att utfärda tillstånd för olika ärenden som belastar miljön och på övervakning av att de följs. En annan uppgift är att ge information om miljön till staden, till företag och till vanliga kommunbor. Det viktigaste målet är att trygga att miljön i Esbo förblir livskraftig även för de kommande generationerna.

BARENTS – Naturen känner inga gränser 31.8.2016 kl. 9.00
Under fåglarnas flyttningstid brukar flera av de fågelarter, vadarfåglar, hökar och gäss som häckar i Barentsregionen ta vilopauser på Bredvikens våtmarker i Esbo för att inta föda. Fotoutställningen för oss till de hotade livsmiljöer som dessa arter lever i och visar oss den nordliga naturens skönhet.I Naturens hus Villa Elfvik 31.8.-16.10.2016.
Lycka i naturen med Metsämieli-metoden 2.10.2016 kl. 13.00
Kom och pröva Metsämieli-metoden och njut av naturen!På övningarna fördjupar du kännedomen om dig själv, råder bot på stressen, friskar upp kropp och själ och samlar krafter. Språk finska.

Nyheter

RSS

Evenemang

RSS
Publicerad 29.12.2011 kl. 15.45 , uppdaterad 23.9.2015 kl. 14.45

Ämne:
  • Klimatförändring, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Naturskydd, 
  • Natur, 
  • Miljövård, 
  • Miljöövervakning, 
  • Miljö