Miljö och natur

Miljöcentralen är den kommunala miljö- och naturskyddsmyndigheten i Esbo. En stor del av miljöcentralens arbete går ut på att utfärda tillstånd för olika ärenden som belastar miljön och på övervakning av att de följs. En annan uppgift är att ge information om miljön till staden, till företag och till vanliga kommunbor. Det viktigaste målet är att trygga att miljön i Esbo förblir livskraftig även för de kommande generationerna.

Fortum och Esbo stad genomför gemensamt koldioxidneutrala energilösningar 18.10.2016
Fortum och Esbo stad har avtalat om samarbete för att utveckla och genomföra energilösningar i Esbo. Målet med samarbetet är att få fram lösningar som bidrar till att betydligt minska koldioxidutsläppen från energiförbrukningen i Esbo före 2030.
Konst i naturen - Liisa Polameris fotografier 19.10.2016 kl. 9.00
Liisa Polameri har i sina fotografier fångat fina detaljer i den närliggande naturen. Med en enkel färgskala skapar Polameri fin konst av känsliga ögonblick i naturen. Utställningen i Naturens hus Villa Elfvik 19.10. - 8.12.2016.

Nyheter

RSS

Evenemang

RSS
Publicerad 29.12.2011 kl. 15.45 , uppdaterad 23.9.2015 kl. 14.45

Ämne:
  • Klimatförändring, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Naturskydd, 
  • Natur, 
  • Miljövård, 
  • Miljöövervakning, 
  • Miljö