Miljö och natur

Miljöcentralen är den kommunala miljö- och naturskyddsmyndigheten i Esbo. En stor del av miljöcentralens arbete går ut på att utfärda tillstånd för olika ärenden som belastar miljön och på övervakning av att de följs. En annan uppgift är att ge information om miljön till staden, till företag och till vanliga kommunbor. Det viktigaste målet är att trygga att miljön i Esbo förblir livskraftig även för de kommande generationerna.

Bränn inte avfall i midsommarbrasan: för till återvinningen eller avfallsstationen i stället 22.6.2016
Också på midsommaren är det förbjudet att bränna avfall. I en brasa får man nämligen endast bränna rent och torrt trä. Bränning av avfall skulle riskera hälsan och eldstaden. Bäst är att återvinna avfallet eller föra det till en avfallsstation, ”Sortti”.
Finlands vackraste fiskar 29.6.2016 kl. 9.00
På utställningen i Naturen hus Villa Elfvik 29.6. - 28.8.2016 visas konstnären och illustratören Sakke Yrjöläs detaljerade och vackra bilder för igenkänning av arter som han gjort för boken Suomen kalat. Utställningen är en del av temaåret Lär känna Esbos sjöar. Vi får bekanta oss med mångfalden av färger och former som finns under ytan.

Nyheter

RSS
  • Betesgången har inletts på Bredvikens naturskyddsområde.
  • Esbo var Finlands första stad som tagit på sig ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling: Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Därefter har enheter, bolag och nätverk i staden tagit på sig egna, praktiska åtaganden. Esbo stads främjande av hållbar utveckling belönades på en sommarfest som ordnades i Helsingfors av Finlands kommission för hållbar utveckling. Esbos åtagande belönades som det mest effektfulla i år.

Evenemang

RSS
Publicerad 29.12.2011 kl. 15.45 , uppdaterad 23.9.2015 kl. 14.45

Ämne:
  • Klimatförändring, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Naturskydd, 
  • Natur, 
  • Miljövård, 
  • Miljöövervakning, 
  • Miljö