Naturskolan

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan.

Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen. Information om naturskolans kurser skickas regelbundet ut till alla skolor och daghem i Esbo.

Övriga tjänster för skolor

Skolor kan också göra ett självständigt besök till Villa Elfvik . Lärare och elever kan till exempel välja naturstigen Ut i naturen, för vilken det finns ett stödmaterial som passar förskolor och nybörjarundervisning samt elever i årskurs 3–6. Gruppen kan boka Doppingboet, en lokal som ligger i en av gårdsbyggnaderna.  I högerspalten hittar du en länk till en sida där du kan läsa mera om vad Naturens hus kan erbjuda skolor. Anmäl helst alla besök i förväg till oss.

Fortbildning i miljöpedagogik

Kurserna för skol- och dagvårdspersonal behandlar Grön flagg, hållbar utveckling och naturkunskap.

Lek och lär i skogen
ons 23.9.2015 kl. 14-17

Målgrupp: daghemspersonal, förskollärare och lärare i åk 1-2
Plats: Villa Elfvik, Elfviksvägen 4, Esbo

Skogsmiljön bjuder på otaliga möjligheter till aktiviteter och inlärning. Vi lär genom lek och rörelse, med hela kroppen och alla sinnen. Vi provar på olika utomhuspedagogiska övningar som integrerar flera läroämnen. Kursen hålls utomhus, så klä dig enligt vädret. Kursledare: Pia Bäckman, naturskollärare, Naturskolan Uttern
Anmälningar: senast 8.10.2014, 09 8165 4400 eller villaelfvik@espoo.fi

Information om kurserna på finska hittar du sidan "Kurssit kasvattajille". På sidan finns också en pdf-broschyr om kurser som ordnas av naturskolorna i huvudstadsregionen. Kurskalendern skickas ut till alla skolor och daghem i Esbo i början av varje läsår.
 Luonnon väripaletit

Publicerad 3.1.2012 kl. 15.12 , uppdaterad 17.6.2015 kl. 16.51

Ämne:
  • Vuxenutbildning, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Natur, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande