Naturskolan

På Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan.

Dessutom stöds miljöpedagogiken i skolor och daghem genom olika slag av kurser för dagvårds- och skolpersonalen. Information om naturskolans kurser skickas regelbundet ut till alla skolor och daghem i Esbo.

Övriga tjänster för skolor

Skolor kan också göra ett självständigt besök till Villa Elfvik . Lärare och elever kan till exempel välja naturstigen Ut i naturen, för vilken det finns ett stödmaterial som passar förskolor och nybörjarundervisning samt elever i årskurs 3–6. Gruppen kan boka Doppingboet, en lokal som ligger i en av gårdsbyggnaderna.  I högerspalten hittar du en länk till en sida där du kan läsa mera om vad Naturens hus kan erbjuda skolor. Anmäl helst alla besök i förväg till oss.

Fortbildning i miljöpedagogik

Kurserna för skol- och dagvårdspersonal behandlar Grön flagg, hållbar utveckling och naturkunskap.


Information om kurserna på finska hittar du sidan "Kurssit kasvattajille". På sidan finns också en pdf-broschyr om kurser som ordnas av naturskolorna i huvudstadsregionen. Kurskalendern skickas ut till alla skolor och daghem i Esbo i början av varje läsår.
 Luonnon väripaletit

Publicerad 3.1.2012 kl. 15.12 , uppdaterad 19.5.2014 kl. 12.51

Ämne:
  • Vuxenutbildning, 
  • Hållbar utveckling, 
  • Natur, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande