Miljöövervakning

Miljöövervakningens kunder omfattar både företag och kommunbor. Du kan kontakta miljöövervakningen då ditt ärende gäller t.ex. tillstånd, miljöskador, olagliga avstjälpningsplatser, vattentjänster eller olägenhet som beror på oljud, rök eller damm.