Planläggning

I Esbo utarbetas stadsplanerna av stadsplaneringscentralen


Planläggningen är planering av markanvändningen. I planerna reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och grönområden.

När behöver man deltaljplan?

Det behövs en detaljplan t.ex. när helt ny bebyggelse planeras, när det planeras områden för service bland existerande bebyggelse eller när vägarna ändras.

Generalplanen styr den mer detaljerade detaljplaneringen, som i sin tur bestämmer vad ett område får användas till och t.ex. vilken typ av småhus som får byggas.Generalplanen presenteras på karta med tillhörande beskrivning i textform.

Vid planering av nya områden eller vid utveckling av Esbos olika stadsdelar görs utredningar för det område som planläggs (t.ex. natur-, buller- eller trafikutredningar). Vid behov ordnas myndighetssamråd.

Utifrån utredningarna och samråden görs ett beredningsmaterial. där t.ex. olika alternativ för planläggningen kan ingå.

Växelverkan inom planering

Kommunbor som berörs av planläggningen kan i detta skede ge synpunkter på materialet. Större projekt planeras i samråd med områdets invånare och aktörer vid olika invånarverkstäder som staden informerar separat om.

Upplysningar om planläggningen av stadens olika områden lämnas av områdets planerade. 

Detaljplanering:
Kontaktuppgifter Beslut om betydande planer och planändringar fattas av stadsfullmäktige.
Generalplanering:
KontaktuppgifterHållbar stadsplanering är ekologisk och energieffektiv

Ett mål är att i samband med planläggningen ska det göras en tillräcklig bedömning av energi- och klimatverkningarna som i sin tur påverkar planläggningen och beslutsfattandet. Planläggningen ska vid behov möjliggöra, stödja och förutsätta energieffektiva lösningar som stämmer överens med principerna för en hållbar utveckling.

En hållbar stad är värd att älska 29.1.2015
Esbo är i finalen i tävlingen om årets klimatstad. Earth Hour City Challenge ordnas av Världsnaturfonden. Ställ upp för din stad! We love Espoo finns i Facebook.
Namnforskaren Sami Suviranta kan sin lokalhistoria 10.10.2014
Sami Suviranta är namnforskare och jobbar med stadsplanering i Esbo.

Nyheter

RSS
Publicerad 19.1.2012 kl. 13.25 , uppdaterad 21.6.2016 kl. 10.29

Ämne:
  • Fysisk planering