Ta kontakt

Kundservice kl. 8.00–15.45.

Besöksadress: Kyrkträskvägen 6 B, 4:e våningen.

Ta kontakt med detaljplaneringens planerare och tillståndshandläggarna när du vill har  information om utställt detalplaneringsmaterial eller tilltstånd. (Undantag samt avgörande om planeringsbehov för områden som ligger utanför planområde).

Teknikerna/ingenjörerna och tillståndshandläggarna har telefontid må–to 9.00–10.30. Besök ska avtalas på förhand. 

Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:
De har telefontid må–to 9–10.30. Besök ska avtalas på förhand. 

Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:

tfn 09 8162 5000 /tryck 2


Position på kartan

Kundservicen ger hjälp och råd i frågor som rör planläggning. De av stadsplaneringscentralen utarbetade planerna och planändringarna är i utkast- och förslagsskedet offentligt framlagda vid kundservicen.

Ytterligare upplysningar

Gatuadress
Kyrkträskvägen 6 B, 4. vån, Esbo centrum
bredvid tågstationen, norra sidan
Postadress
Esbo stad 
Stadsplaneringscentralen
PB 43, 02070  ESBO STAD
E-mail 
planerare: fornamn.efternamn@esbo.fi.

Åsiktsyttringar och anmärkningar om planerna till registraturen.
E-mail: kirjaamo@espoo.fi
Gatuadress:
Köpcentret Entresse, Brogatan 11, 3 våningen, Esbo centrum.
Postadress:
PB 1, 02070 ESBO STAD

 

 Kontaktuppgifter

Stadsplaneringscentralen vid Esbo stad har publicerat 2014 års planläggningsöversikt 3.5.2012
Översikten beskriver aktuella planläggningsprojekt, generalplanering och trafikplaner på finska och svenska.
Publicerad 5.1.2012 kl. 17.04 , uppdaterad 5.11.2014 kl. 12.23

Ämne:
 • Lokal verksamhet, 
 • Bostäder, 
 • Fysisk planering, 
 • Boende
Målgrupp:
 • Pensionärer, 
 • Elever och studerande, 
 • Barn och familjer, 
 • Immigranter, 
 • Turister, 
 • Flyttare, 
 • Unga, 
 • Familjer, 
 • Byggare, 
 • Arbetssökande, 
 • Funktionshindrade, 
 • Föreningar, 
 • Företag