Ta kontakt

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:

tfn 09 8162 5000 /tryck 2

kl. 8.00–15.45.


Ta kontakt med detaljplaneringens planerare och tillståndshandläggarna när du vill har  information om utställt detalplaneringsmaterial eller tilltstånd. (Undantag samt avgörande om planeringsbehov för områden som ligger utanför planområde).

Besöksadress: Kyrkträskvägen 6 B, 4:e våningen.


Teknikerna/ingenjörerna och tillståndshandläggarna har telefontid må–to 9.00–10.30.
Besök ska avtalas på förhand. planerare: fornamn.efternamn@esbo.fi.

Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av

Stadsplaneringscentralens planförevisare i kundservicen:
De har telefontid må–to 9–10.30. Besök ska avtalas på förhand. 

Information om utställt detalplaneringsmaterial och tillstånd ges också av


Position på kartan

Kundservicen ger hjälp och råd i frågor som rör planläggning. De av stadsplaneringscentralen utarbetade planerna och planändringarna är i utkast- och förslagsskedet offentligt framlagda vid kundservicen.

Ytterligare upplysningar:
Gatuadress
Kyrkträskvägen 6 B, 4. vån, Esbo centrum
bredvid tågstationen, norra sidan

Postadress
Esbo stad 
Stadsplaneringscentralen
PB 43, 02070  ESBO STAD
Postadress
Esbo stad 
Stadsplaneringscentralen
PB 43, 02070  ESBO STAD

Åsiktsyttringar och anmärkningar om planerna till registraturen.
E-mail: kirjaamo@espoo.fi
Gatuadress:
Köpcentret Entresse, Brogatan 11, 3 våningen, Esbo centrum.
Postadress:
PB 1, 02070 ESBO STAD

 

 Kontaktuppgifter

Stadsplaneringscentralen vid Esbo stad har publicerat 2014 års planläggningsöversikt 3.5.2012
Översikten beskriver aktuella planläggningsprojekt, generalplanering och trafikplaner på finska och svenska.
Publicerad 5.1.2012 kl. 17.04 , uppdaterad 10.3.2015 kl. 10.29

Ämne:
 • Lokal verksamhet, 
 • Bostäder, 
 • Fysisk planering, 
 • Boende
Målgrupp:
 • Pensionärer, 
 • Elever och studerande, 
 • Barn och familjer, 
 • Immigranter, 
 • Turister, 
 • Flyttare, 
 • Unga, 
 • Familjer, 
 • Byggare, 
 • Arbetssökande, 
 • Funktionshindrade, 
 • Föreningar, 
 • Företag